Sunday, December 12, 2010

Mr Hassan Saber استاد گرامی جناب آقای حسن صابرMr Hassan Saber

استاد گرامی جناب آقای حسن صابر، کسی که خیلی از رموز انسانیت را از او آموختم

این برگ سبز تقدیم تقدیم به تو که عزیز دل هزاران صاحب دلی باد
تو خود عشق هستی و ما راوی کوچک او
روی اینجا یا عکس زیر کلیک نمایید تا کلیپ زیبایی را در مورد بزرگ مرد عزیز جناب آقای صابر را ببینید