Wednesday, April 21, 2010

بیشتر مطالب و عکس های این قسمت از وبلاگ از جاهای دیگری تهیه شده


با درود و سلام


بیشتر مطالب و عکس های این قسمت از وبلاگ از جاهای دیگری تهیه شده و برخی را هم دوستان لطف فروده اند و با ایمیل هدیه داده اند . تا حدی که ممکن بوده سعی نموده ام نام صاحب محتوا و اثر را بنویسم و اگر برخی جاها را نمی دانستم ، به ناچار بدون نام مولف آمده است. جا دارد از تمام پدید آورندگان آنها تشکر نمایم.م م
Best Regard

Mohsen Moossavi محسن موسوی زاده

Mashhad Tourism گردشگری مشهد